Middenbouw

Lia Kraan Groep 3a
Linda Kuijt Groep 3b + intern begeleider
Nadine ten Kate Groep 3b + intern begeleider
Liesbeth Bloemendaal Groep 3b
Aria Evers-Lam Groep 3b + ondersteuning
Corlinda Dooijenburgh-Troost Groep 4a
Marieke de Kruijf Groep 4b
Monique Manschot Groep 4b
Bea Hebing Groep 5a
Mieke Oskam Groep 5b
Lilian Buijs Groep rt + Extra ondersteuning groepen 3
Marjolein Postma Groep 4a, 4b, 5b + extra ondersteuning
Inloggen voor ouders
Agenda