Gelijke schooltijden

In Nederland vindt een verschuiving plaats naar nieuwe schooltijden. Het doel hiervan is meer duidelijkheid, rust en regelmaat voor leerlingen, leraren en ouders te creƫren.

Door het advies van Stichting Delta en door de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied hebben de medezeggenschapsraad en de directie van de Julianaschool in schooljaar 2013/2014 besloten te onderzoeken of vijf gelijke schooldagen voor onze school wenselijk is.

De werkgroep gelijke schooltijden, bestaande uit ouders, leerkrachten en MR-leden, heeft na grondig onderzoek het advies geformuleerd. Zij adviseren niet over te stappen met ingang van schooljaar 2015-2016. Wel blijven we de ontwikkelingen volgen.

140515 Advies werkgroep gelijke schooltijden

Inloggen voor ouders
Agenda
19 februari 2019
20 februari 2019
  • Kunst Cerntraal groepen 6 - bezoek in de klas
    Lees meer..
21 februari 2019
  • Kunst Centraal groepen 5 - bezoek in de klas
    Lees meer..
22 februari 2019
23 februari 2019
24 februari 2019
25 februari 2019