Visie

Kinderen leren graag: leren van anderen en leren door doen. Wij vinden het belangrijk dat we met iedere leerling een direct open en menselijk contact hebben. Dat de verstandhouding goed is en dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Ditzelfde geldt voor de omgang met de ouders: het zijn uw kinderen en we moeten ze samen opvoeden. Laten we dit dan ook in alle openheid doen. Van belang is het dat we kijken naar onze leerlingen en dat we ze leren kennen en daar hebben we u voor nodig. Ten aanzien van het woord ZORG wil de school kiezen voor zorgzaamheid en zorgvuldigheid. De zorgvuldigheid van procedure en middelengebruik. Zorgzaamheid en zorgvuldigheid zijn herkenbaar in onze werkdiscipline ten dienste van de ontwikkeling van iedere leerling.

Schoolgids Julianaschool Bilthoven 2020-2021

Schoolplan Julianaschool Bilthoven 2019-2023 pdf

Inloggen voor ouders