Identiteit

De Julianaschool is een Protestants Christelijke basisschool die ruimdenkend is. Wij willen op zinvolle wijze invulling geven aan onze identiteit, waarbij de normen en waarden van het christendom centraal staan in ons dagelijks handelen. We vertellen de verhalen die in de bijbel staan, met behulp van een methode of kinderbijbel. Daarbij spiegelen we de verhalen continu aan het hier en nu. Daarnaast geven we binnen de school vorm en inhoud aan de feesten die passen bij onze identiteit en vieren deze met elkaar.

We vinden het belangrijk kinderen voor te bereiden op onze multiculturele samenleving. Ouders kiezen bewust voor onze school en als zij hun kind aanmelden weten zij van onze identiteit. Van de kinderen wordt verwacht dat zij respectvol deelnemen aan vieringen en andere activiteiten die passen bij de identiteit van de school.