Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze commissie wordt gevormd door ouderleden. Binnen de schoolcommissie bestaan de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Taken, voortvloeiend uit vieringen, sportevenementen, festiviteiten e.d. worden onderling verdeeld. De vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door een teamlid en de directeur. Alle teamleden zijn 1x per jaar bij een schoolcommissievergadering aanwezig.

De ouders, die zitting hebben in de schoolcommissie, vertegenwoordigen alle ouders in de school. In het eerste deel van het jaar vindt een jaarvergadering plaats waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden ook nieuwbenoemde commissieleden voorgesteld en de begroting en de ouderbijdrage bepaald. De schoolcommissie komt eens in de zes weken bij elkaar en de vergadering is openbaar.

De leden van de schoolcommissie

 • Niels Klarenbeek (Voorzitter)
 • Mirjam van de Pol (Penningmeester)
 • Nicole Reuselink
 • Matthijs Aldewereld
 • Carine van de Paal
 • Laura van Hezel – Maarsen
 • Valerie Dolmans
 • Marieke Zijlstra
 • Daan Tettero
 • Niels Reusch
 • Daan Nieuwland
 • Sophie van Dongen
Inloggen voor ouders