Kernwaarden

De kernwaarden van de Julianaschool zijn persoonlijk, samen en ontwikkeling. Het fundament van deze kernwaarden is veiligheid en vertrouwen, want als je je veilig voelt, ontstaat er ruimte tot leren en groei.

Persoonlijk staat voor een warm welkom, een open en heldere communicatie en een sfeer waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen. We bieden onderwijs volgens het jaarklassensysteem, met ruimte voor differentiatie en ieders kwaliteiten.

Samen zie je terug in de gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderwijs van alle kinderen. We zorgen voor een doorgaande leerlijn in ons aanbod en maken afspraken om dit te borgen. We houden rekening met elkaar en stimuleren het plezier in leren. Ook valt onder deze kernwaarde de samenwerking met ouders, externe partijen en de omgeving.

De kernwaarde ontwikkeling staat voor onze lerende organisatie. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor het team van de Julianaschool. We leren op alle gebieden: sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en sportief. Daarbij vinden we het leren van en met elkaar belangrijk. Door evidence informed te werken vergroten wij de kwaliteit van ons onderwijs, maken onderbouwde keuzes en stimuleren wij een onderzoekende houding.