Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Deze misverstanden of fouten moeten worden uitgepraat en worden opgelost. Als ouder richt u zich in de eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of tot de interne begeleiders of de directie van de school.

Op de Julianaschool staat de open communicatie hoog in het vaandel. We nemen iedere ouder en ieder kind serieus. We gaan ervan uit dat in goed overleg ieder probleem opgelost moet worden tussen ouders, leerkrachten, interne begeleiders en schooldirectie.

Als dit overleg tot niets leidt of als de klacht te ernstig wordt gevonden, kunnen ouders gebruik maken van een klachtenregeling. Hierin is aangegeven op welke wijze ouders een formele klacht over het personeel kunnen indienen en hoe de klacht behandeld wordt. Ouders kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school, die hen de weg kan wijzen bij het oplossen van problemen of het indienen van een klacht. Op onze school hebben we twee vertrouwenspersonen: Anja de Graaf en Eric Martherus. 

Daarnaast heeft Stichting Delta een externe vertrouwenspersoon, die tot taak heeft te bemiddelen en zoveel mogelijk een formele klacht te voorkomen. Ouders kunnen ook terecht bij de directeur bestuurder van de Stichting: de heer M. van Veelen (030-2211552).