Stichting Delta

De Julianaschool is één van de tien locaties van Stichting Delta De Bilt.

In de statuten van de stichting is opgenomen dat elke school haar eigen identiteit en structuur behoudt. Dat betekent dat wat scholen ten diepste beweegt naar boven wordt gehaald en zichtbaar wordt. Dit zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau.

Er wordt op schoolniveau en op stichtingsniveau gewerkt aan de Godsdienstige / levensbeschouwelijke identiteit. Het geven van onderwijs conform de algemene christelijke grondslag van de Stichting, geïnspireerd door de bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Belangrijke elementen zijn daarbij het uit naastenliefde met elkaar omgaan en het respect hebben voor en het verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander.

Meer informatie vindt u op de website: www.deltadebilt.nl

In het schoolplan kunt u een uitgebreide uitwerking vinden m.b.t. de identiteitsaspecten.  De algemeen directeur is de heer M. van Veelen.