Parnassys

De Julianaschool werkt met ParnasSys, ons leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. Wij hebben ervoor gekozen het Ouderportaal van ParnasSys open te zetten en hier krijgt u inzage in:

Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8

Absenties

 

 

Absenties

Resultaten methodetoetsen

Resultaten niet-methodetoetsen (Cito)

De inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u als uw kind 4 jaar wordt. 
In  dit document vindt u de uitleg over het lezen van de gegevens.

Inloggen Parnassys