Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad in het onderwijs kunnen we vergelijken met de ondernemingsraad binnen een bedrijf. In de MR vindt overleg plaats tussen bestuur en de geledingen van ouders en leerkrachten. In de MR komen beleidszaken aan de orde. Bevoegdheden en werkwijze van de MR zijn vastgelegd in een reglement dat voor ieder ter inzage op school ligt. De MR komt ongeveer 5x per jaar bijeen. Het jaarplan en de agenda van de MR kunt u opvragen bij de directeur. Input is van harte welkom.

In de MR van de Julianaschool zitten de volgende leden:

Namens de ouders:

  • Jolanda Verhaar (voorzitter)
  • Jeffrey Rundberg
  • Agnes Gerritsen (ook GMR)
  • Rowan Soffers

Namens het team bij de MR:

  • Nadine ten Kate
  • Linda Kuijt (ook GMR)
  • Eric Martherus
  • Corlinda Dooijenburgh-Troost
  • Judith Haak
Inloggen voor ouders