Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad in het onderwijs kunnen we vergelijken met de ondernemingsraad binnen een bedrijf. In de MR vindt overleg plaats tussen bestuur en de geledingen van ouders en leerkrachten. In de MR komen beleidszaken aan de orde. Bevoegdheden en werkwijze van de MR zijn vastgelegd in een reglement dat voor ieder ter inzage op school ligt. De MR komt ongeveer 5x per jaar bijeen. Het jaarplan en de agenda van de MR kunt u opvragen bij de directeur. Input is van harte welkom.

In de MR van de Julianaschool zitten de volgende leden:

Namens de ouders:

  • Rowan Soffers (Voorzitter)
  • Bas te Wierik (ook GMR)
  • Arjen de Boer
  • Nico Volmer

Namens het team bij de MR:

  • Eric Martherus
  • Corlinda Dooijenburgh-Troost
  • Judith Haak (Secretaris, ook GMR)
  • Anouk van den Akker
Inloggen voor ouders