Organisatie

Linda Kuijt en Nadine ten Kate zijn locatiedirecteuren van de Julianaschool.

Zij hebben de algehele leiding en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De Julianaschool heeft ruim 500 leerlingen per 1 september 2014, verdeeld over 18 groepen.

De Julianaschool is gebouwd in 1918 op de huidige locatie: Julianalaan 52 te Bilthoven.

In de 90 jaren daarna is de school vele malen verbouwd. In 2005 is het oude schoolgebouw afgebroken en augustus 2006 konden de 400 leerlingen met hun team van leraren een nieuw gebouwd schoolgebouw op dezelfde plaats betrekken.

Om een indruk te krijgen van de Julianaschool, verwijzen wij u graag naar het volgende fragment.

Inloggen voor ouders